Pivovar RADEGAST do roku 2030 zadrží v krajině VÍCE VODY, než sám spotřebuje

v AKTUÁLNĚ

Pivovar Radegast, který patří mezi pivovary s nejnižší průměrnou spotřebou vody na světě, plánuje jako první v Česku zadržet v krajině do roku 2030 více vody, než sám spotřebuje. Svého závazku chce dosáhnout podporou projektů na zadržování vody v krajině. Do těch už investoval přes 8 milionů korun a ve spolupráci s Lesy ČR letos podpoří dalších deset projektů na výstavbu či obnovu tůní v lesích po celé zemi. Vodu bude zadržovat také zlepšením vodozádržné schopnosti půdy, a to díky zavádění postupů regenerativního zemědělství. Dopad jednotlivých opatření vyhodnotí Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

V Česku dochází dlouhodobě ke změně klimatu, což negativně ovlivňuje výskyt vody v přírodě. Dochází k trvalému nárůstu teplot a tím k rostoucímu výparu vody z krajiny, který ale nedokážou dostatečně doplnit srážky. Zatímco v roce 2021 představoval výpar 77,7 % celkových srážek, v roce 2022 to bylo již 82,8 %. To má zásadní dopad na odtok vody z povodí i na tvorbu dostupných vodních zdrojů, které můžeme v České republice využívat pro zásobování lidí, průmyslu i zemědělství.

„V minulosti se sice vyskytovala období s nižšími srážkami, ta však nevedla ke sníženým odtokům jako dnes. Klimatická změna je nejen potenciální hrozbou, ale i obrovskou výzvou a příležitostí. Optimální hospodaření s vodními zdroji a s vodou v krajině je jednou z výzev vodohospodářů, zemědělců, krajinných inženýrů, vědců a potažmo celé společnosti,“ vysvětluje Libor Ansorge, náměstek ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

A už jste četli tohle?  Charitativní aukční lahve Pilsner Urquell pro Centrum Paraple oslavují 30 let svobody

Šetření vodou a péčí o vodní zdroje se pivovar Radegast zabývá dlouhodobě. Za uplynulých 15 let dokázali v Nošovicích technologickými úpravami snížit spotřebu vody v pivovaru o 44 %. S hodnotou 2,29 hl vody na 1 hl vyrobeného piva dnes patří mezi nejlepší na světě (světový průměr je 4,5 hl/hl piva, český průměr je 3,4 hl/hl piva). Při tak nízké spotřebě je hledání dalších úspor nesnadné a s malým efektem. Proto se Radegast nyní soustředí především na podporu projektů, které se věnují zadržování vody v krajině. Od roku 2015 do nich investoval přes 8 milionů korun, vloni nechal zbudovat ve spolupráci s Lesy ČR 29 zádržných tůní a letos plánuje přidat dalších zhruba 30 tůní v deseti lokalitách.

„I přes velmi nízkou průměrnou spotřebu potřebujeme ročně pro výrobu piva a celkovou činnost pivovaru asi 570 milionů litrů vody. S vědomím nedostatku vody v české krajině jsme dali slovo, že do roku 2030 podpoříme výstavbu takového množství tůní, meandrů a projektů na zlepšení vodozádržné schopnosti zemědělské půdy, které dohromady zadrží více vody, než náš pivovar spotřebuje,“ řekl u příležitosti Světového dne boje proti suchu závazek Josef Jalůvka, manažer značky Radegast. Dopad jednotlivých opatření na zadržování vody v krajině spočítá Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, který je zároveň garantem metodologie celého projektu.

A už jste četli tohle?  VINAŘI, pozor! Ročník 2019 zdá se být poněkud výjimečný...

Spolupráci s pivovarem Radegast pozitivně hodnotí i Lesy ČR: „Vítáme každý projekt, který podpoří adaptaci lesů na změnu klimatu. Tedy i tůně, které se kromě zadržení vody v krajině stanou biotopem rostlin a živočichů vázaných na vodu. I naším cílem je zlepšit vodní režim v krajině a podpořit biodiverzitu. Proto už řadu let i v rámci vlastního programu Vracíme vodu lesu obnovujeme a udržujeme stovky mokřadů, tůní a lesních nádrží nebo vracíme kdysi uměle napřímená koryta toků do přírodních meandrů. Chceme tak zachovat lesy a věříme, že to budoucí generace ocení,“ říká Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesy ČR.

Další oblastí, na kterou se pivovar Radegast v rámci šetření vodních zdrojů soustředí, je snižování spotřeby vody při pěstování základních pivovarských surovin – ječmene a chmele. Jedním z výsledků této snahy je Odolchmel, jehož cílem je vyšlechtit nové odrůdy chmele s mnohem vyšší odolností vůči suchu než ty tradiční. Radegast z nich uvařil limitovanou várku piva Rezist, chuťově plný 11stupňový ležák o hořkosti 39 IBU. Rezist sice nebude k dostání v obchodních řetězcích, ale budou ho moci ochutnat například návštěvníci festivalů Colours of Ostrava a Rock for People. Zařazen bude také do nejrůznějších spotřebitelských soutěží.

A už jste četli tohle?  Plzeňské pivo má svou hvězdu: V zahraničí bude českou legendu propagovat ROBBIE WILLIAMS

Zdroj: Prazdroj.cz