SUŠENÉ HOUBY z obchodu? Podle TESTŮ jsou v suchu!

v AKTUÁLNĚ

Nestihli jste si letos udělat dostatečnou zásobu sušených hub vlastnoručně nasbíraných? Nevadí. Bez obav totiž můžete sáhnout i po těch z obchodu.  Kvalitu tohoto zboží prověřili kontroloři dTestu a obavy, že sušené houby jsou koktejlem pesticidů a těžkých kovů, se zcela nepotvrdily.

Nezávislí kontroloři z dTestu otestovali celkem deset druhů sušených hub, pět druhů tvořily lesní houby typické pro oblast Česka a dalších pět představovaly houby používané v asijské kuchyni. Pro zajímavost byly do testu přidány tři vzorky podomácku usušených hub z Lužických hor, Pošumaví a Liberecka. „Zjišťovali jsme, zda jsou houby dostatečně vysušené a neukrývají plísně či jejich jedovaté produkty – mykotoxiny. Dále nás zajímalo, nakolik se v houbách objevují zdraví škodlivé těžké kovy. U hub nabízených komerčně jsme se pídili po pesticidech či oxidu siřičitém, kterým se někdy houby ošetřují proti tmavnutí,“ upřesňuje Hana Hoffmannová ze společnosti dTest.

Vlhkost v limitu

Sušení je oblíbený způsob konzervace hub. V průběhu sušicího procesu se z nich odpaří 80 až 90 % vody, o stejný podíl se sníží i jejich hmotnost. Baleným sušeným houbám, které lze zakoupit v obchodě, vyhláška předepisuje maximální 12% vlhkost. Z pohledu vlhkosti neměly testované houby problém, byť dvoje Jidášova ucha (Golden Turtle Brand Black Fungus a Holoubek & pravnuci Černá houba) se do limitu vešla jen těsně.

A už jste četli tohle?  POTVRZENO! Potraviny oceněné značkou KLASA a Regionální potravina jsou opravdu KVALITNÍ

Jedovaté plísně

Přítomnost plísní se vyhodnocovala podle počtu nalezených kolonií tvořících jednotek. Čím více jich bylo, tím nižší dostaly výrobky známku. „Nejlépe si vedly houby Holoubek & pravnuci Hřib smrkový, kde jsme v jednom gramu objevili řádově jen desítky těchto kolonií. Uspokojivé známky si odnesly houby Metro Chef Lesní směs z Makra a Holoubek & pravnuci Černá houba,“ doplňuje Hana Hoffmannová s tím, že tato část testu obecně dopadla dobře. Kontroloři neobjevili žádné toxinogenní plísně, které mají schopnost vytvářet jedovaté látky, a ani mykotoxiny, které v potravinách přetrvávají i poté, co je samotná plíseň zničena.

Těžké kovy a pesticidy

Zajímavější zjištění přinesla část testu věnovaná přítomnosti těžkých kovů. Dnes již limity platí pouze pro vybrané druhy čerstvě pěstovaných hub a týkají se jen olova a kadmia. Dobrou známku v testu získaly pouze dva produkty. Více než polovina testovaných produktů neuspěla zejména proto, že se alespoň jeden ze sledovaných prvků blížil přípustnému limitu v rámci vyhlášky. Pokud šlo o přítomnost pesticidů, zde byla situace složitější. Pro jednotlivé pesticidní látky existují zákonné limity, ty se ale vztahují na ovoce a zeleninu. „U hub je maximální povolené množství pesticidů stanoveno jen pro čerstvé houby. Zjištěné hodnoty jsme proto přepočítávali a zohledňovali, zda-li se jednalo o houby lesní nebo pěstované,“ upřesňuje Hoffmannová. Téměř ve všech vzorcích bylo nalezeno zbytkové množství pesticidů. Výjimkou byly shiitake značky Holoubek & pravnuci, které neobsahovaly žádné z prověřovaných látek. Naopak u produktu Makro/Metro Chef Lesní směs bylo naměřeno množství přesahující maximální limit i po zohlednění nejistoty měření.

A už jste četli tohle?  Alchymie kombinace JÍDLA a LÉKŮ? Takhle mohou POMOCT i uškodit

Oxid siřičitý neprokázán

Závěr laboratorního testu patřil ověření přítomnosti oxidu siřičitého, alergenu, který se musí výrazně uvádět na obalech potravin. Jde zároveň o antioxidant, kterým se ošetřují potraviny, aby se zabránilo jejich tmavnutí a šíření mikroorganismů. Mezi testovanými houbami byly dvoje (České houby Asijská směs a Diamond Shiitake), které ve složení oxid siřičitý zmiňovaly. Analýzy však v sušených houbách jeho přítomnost neprokázaly.