VĚŘIT kvalitě BIOPOTRAVIN? Důvěru má posílit kampaň Ručíme za BIO

v AKTUÁLNĚ

Taky máte občas pochybnosti, zda je produkt deklarovaný jako BIO opravdu čistě přírodní? Zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitu bioproduktů je cílem letošního Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství. Jeho 9. ročník, který v září vyhlásilo Ministerstvo zemědělství, má motto „Ručíme za bio“.

„O kvalitu potravin se lidé zajímají čím dál víc, proto jsme pro letošní Měsíc biopotravin zvolili téma, které tuto skutečnost zohledňuje a spotřebitele seznámí s tím, jaké podmínky musí dodržovat producenti biopotravin při výrobě i při hospodaření v souladu s trvale udržitelným rozvojem,“ uvádí ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vše podle přísných pravidel

Produkty ekologického zemědělství musí splňovat nejen obecné zásady (například hygienické normy a složení), ale navíc i nadstandardní legislativní požadavky na biopotraviny. Mezi ně patří minimální 95% podíl surovin z certifikované ekofarmy (zbylých 5 % tvoří povolené suroviny, které nelze vyprodukovat v režimu ekologického zemědělství). Výrobci biopotravin smí použít pouze minimum přídatných látek (nejčastěji přírodního původu). Produkce biopotravin je šetrná k životnímu prostředí a půdě, protože nepovoluje používání pesticidů a průmyslově vyráběných hnojiv, i k životu zvířat, kterým je umožněna volná pastva a např. u drůbeže platí zákaz klecových chovů.

A už jste četli tohle?  Průzkum: Trvale ZAVŘENÝCH HOSPOD bude mnohem MÉNĚ, než se čekalo

Certifikát a kontroloři v patách

Certifikaci pro produkci biopotravin udělují kontrolní organizace, které pověřilo Ministerstvo zemědělství. Každý registrovaný podnik projde nejméně jednou ročně komplexní kontrolou. V roce 2012 provedli inspektoři 5 298 kontrol u 4 863 subjektů. Dodržování všech požadavků na produkci biopotravin prověřují také státní organizace. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) kontroluje ekologické farmy a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) analyzuje vzorky biopotravin na přítomnost látek, které se v ekologickém zemědělství nesmí používat (pesticidy, mykotoxiny).

Rozbory spekulace vyvrátily

„V uplynulých letech rozbory neodhalily překročení hygienických limitů, proto můžeme vyvrátit spekulace, že biopotraviny obsahují ve zvýšené míře plísně. Zatím jsme také nezaznamenali případ, že by logo pro biopotraviny někdo použil neoprávněně, například na konvenčních potravinách. Systém ekologického zemědělství, který je garantován státem, zajišťuje pro spotřebitele důvěryhodné potraviny,“ připomíná vedoucí Oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství Jan Gallas. Kvalitní informační servis o biopotravinách najdete na www.mesicbiopotravin.cz v sekci novinky. Zajímavosti ze světa biopotravin jsou každý den zveřejňovány na FB www.facebook.com/mesic.biopotravin

 

A už jste četli tohle?  (Ne)pivní novinka nejen na hospodský stůl: Krekry z pivovarského mláta

Kde můžete ochutnat opravdové BIO?

BioFEST s 20. biojarmarkem v Praze

Datum konání: 20. 9. 2013 10:00 – 21. 9. 2013 17:00, střecha Paláce Lucerna, Praha 1

Zeleninové hody

Datum konání: 21. 9. 2013  10:00 – 22. 9. 2013, Ekofarma Habermannovi, Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Jablečné hry

Datum konání: 29. 9. 2013 14:00–18:00, BioFarma Dolejší Mlýn, Kamberk 82, Středočeský kraj

Poslední pastva, aneb Holky, domů

Datum konání: 5. 10. 2013 14:00–18:00, Kozí farma ROZINKA, Příční 147, Čelechovice na Hané, Olomoucký kraj