Potravinářská inspekce: Máte rádi „Prosecco“? Takhle poznáte to pravé…

v AKTUÁLNĚ

Patříte mezi milovníky italského vinného moku zvaného Prosecco? Dávejte si pozor, co pijete. Není totiž prosecco jako Prosecco. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v uplynulých dnech upozornila spotřebitele a provozovatele na výskyt klamavého nabízení perlivého vína (též frizzante), a to – vědomě nebo nevědomě – zneužitím chráněného názvu „Prosecco“ ze strany některých provozovatelů (restaurace, bary, stánky, vinotéky, vinárny apod.). Jak poznat to pravé?

Vína označená „Prosecco“ musí splnit několik podmínek, zejména:

  • Hrozny pro výrobu (převážně zastoupené moštovou odrůdou Glera) musí pocházet z oblasti zahrnující následující italské provincie: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Terst, Venezia (Benátky) a Vicenza.
  • Výroba a následné plnění vín do nádob musí rovněž probíhat v některé z těchto provincií (až na dílčí výjimky stanovené příslušnou specifikací).
  • Víno musí být naplněno do tradičních skleněných lahví. Výjimkou z tohoto pravidla je pouze přímé uvádění na trh vína „Prosecco“ baleného ve skleněných demižónech o objemu až 60 litrů konečnému spotřebiteli.
  • Podobné podmínky platí i pro vyšší kategorii produktu – šumivé víno (též spumante, s přetlakem v nádobě nejméně 3 bary).
A už jste četli tohle?  Za OBĚDY platíme rekordní částky, do RESTAURACÍ ale chodíme méně než dříve

Výraz „Prosecco“ je v rámci Evropské unie registrován jako tzv. chráněné označení původu (dále jen „CHOP“). CHOP jsou označení výjimečných zemědělských produktů nebo potravin z určitého regionu či místa, jejichž jakost nebo vlastnosti jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím. CHOP „Prosecco“ je právní úpravou chráněno proti zneužívání u srovnatelných výrobků, které neodpovídají specifikaci CHOP „Prosecco“, i proti jakémukoli napodobování. (Stejně je chráněno např. francouzské CHOP „Champagne“).

Perlivé nebo šumivé víno označené CHOP „Prosecco“ může být spotřebitelům prodáno pouze ve skleněné lahvi (balené) nebo jako rozlévané ze skleněné lahve. Pokud by spotřebitel např. v restauraci chtěl konzumovat celou láhev na místě, musí být tato láhev otevřena pouze před ním a nikoli v zázemí dané provozovny.

Jak říkají odborníci: Jakýkoli provozovatel nabízející k prodeji víno pod chráněným názvem „Prosecco“ (popř. jiným, podobným názvem připomínajícím výraz „Prosecco“), které však ve skutečnosti pochází z jiných než výše uvedených oblastí, nebo dokonce z jiného státu, nebo by bylo stáčeno / čepováno / rozléváno z jiných obalů než ze skleněných lahví (například z KEG sudů), dopustil by se zneužití CHOP „Prosecco“. Takový přestupek je z pohledu zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, chápán jako falšování předmětného produktu, za které jsou provozovatelům ukládány sankce.

A už jste četli tohle?  Plzeňské pivo má svou hvězdu: V zahraničí bude českou legendu propagovat ROBBIE WILLIAMS

Zdroj: szpi.gov.cz